పరీక్షా సామగ్రి

1
2
3
4
5

1.తుప్పు నిరోధకత, 72 గంటలు ఉప్పు స్ప్రే ద్వారా పరీక్షించబడింది

2.చమురు మరియు ద్రావణి నిరోధకత

3.అద్భుతమైన అధిక మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత (-40℃~80℃)

4.గుడ్ UV నిరోధకత, 72 గంటల పాటు ఓజోన్ పరీక్ష యంత్రం ద్వారా పరీక్షించబడింది

5.ఫోల్డింగ్ మరియు సాగదీయడం నిరోధకత

6.వేర్-రెసిస్టింగ్

7.గుడ్ స్క్రాపింగ్ పనితీరు, శుభ్రంగా, స్ట్రీక్-ఫ్రీ, నిశ్శబ్దంగా.